Εικόνες

Ευχαριστούμε τους φωτογράφους Μαριάντζελα Γκίντη, Παύλο Καπόγλου, Γιάννα Καραγιώργου και για τη επεξεργασία των φωτογραφιών το Γιάννη Ράλλη.